Darbs ar Virtuālo mašīnu

Šajā sadaļā es aprakstīšu kā sākt lietot Virtuālo mašīnu, kā arī dažas tās iespējas, kas būtiski palielina lietošanas ērtumu.

Vispārīga informācija

VM ieslēgšana/izslēgšana

Lai ieslēgtu virtuālo mašīnu ir jānospiež start vai Machine > Start.
Darba laikā virtuālo mašīnu ir iespējams apturēt un pēc tam atsākt tās darbību, tas izdarāms spiežot Machine > Pause.
Lai restartētu Virtuālo mašīnu spiežam Machine > Reset.
Lai izslēgtu virtuālo mašīnu spiežam Machine > ACPI Shutdown.
Nospiežot Machine > Close mums tiek piedāvāts izvēlēties darbību:
opt
Save the machine state saglabā pašteizējos mašīnas parametrus un nākamreiz to palaižot turpināt darbu tieši no tās vietas, kur viss tika saglabāts. Ļoti noderīgi, ja virtuālā mašīna ir jāizslēdz, bet kāds svarīgs process nav beidzies (piem. programmas instalācija), nākamreiz virtuālo mašīnu startējot process atsāksies no tās pašas vietas.
Send the shutdown signal nosūtīt izslēgšanas signālu, identisks izslēgšanas pogas nospiešanai reālajā mašīnā
Power off the machine identisks vada izraušani no rozetes reālajai mašīnai

Peles un klaviatūras pārtveršana.

Pirmo reizi palaižot virtuālo mašīnu mēs redzam šādu informācijas logu

warning

Ja ir ieslēgta automātiskā klaviatūras pārtveršana, tad ikreiz kad virtuālās mašīnas logs būs aktīvs, visi nospiestie taustiņi tiks pārvirzīti uz virtuālo mašīnu. Lai klaviatūru atgrieztu parastajā režīmā it jānospiež taustiņas, kas tika definēts Prefrences > Input sadaļā. Pēc noklusējuma tas ir labaisCtrl taustiņš.

Tāpat noklikšķinot peli virtuālās mašīnas iekšienē, parādīsies līdzīgs dialogs, kurā iespējams apstiprinātpeles kursora satveršanu. Peles kursora atbrīvošana notiek tāpat kā klaviatūrai.

Atzīmējot Do not show this message again peles un klaviatūras satveršana notiks bez brīdinājuma.

Ekrāna izmēra maiņa

Darba laikā var brīvi mainīt loga izmērus, lai pielāgotu loga izmērus pašreizējai OS izšķirtspējai spiežam Machine > Adjust window size.

Tāpat iespējams palaist viesu OS pilnekrāna režīmā, lai to izdarītu, nospiediet Machine > Fullscreen mode. Parādīsies informācija par to, ka pārslēgties atpakaļ var izmantojot Host Key+F

Datu nesēji

Darba laikā ir iespējams ievietot virtuālajā mašīnā CD/DVD diskus, kā arī FDD un USB ierīces. Lai pievienotu datu nesēju izvēlamies Devices > Mount CD/DVD. Mums tiek piedāvāts izvēlēties kādu no datora CD/DVD ierīcēm vai arī ISO attēlu. Lai atslēgtu ierīci izvēlamies Devices > Unmount ...
Vairāk par virtuālo disku pievienošanu skat. CD/DVD-ROM uzstādījumi

 


 

OS instalēšana

Lai instalētu izvēlēto OS ir nepieciešama OS instalācija uz kāda no atbalstītajiem datu nesējiem (CD/DVD, FDD, ISO fails).
Kad nepieciešamais fails ir dabūts, tad ievietojam to virtuālajā mašīnā izmantojot virtuālās mašīnas iestatījumu CD/DVD vai FDD sadaļā.
Pēc tam palaižam virtuālo mašīnu.
Virtuālā mašīna tiks palaista un tālākā instalācija notiks kā parasti.

 


 

Guest Additions

Guest additions ir speciāls programmu un draiveru kopums, kas paredzēts instalēšanai virtuālajā mašīnā. To instalēšana ļauj optimizēt Virtuālās mašīnas darbību kā arī piedāvā papildus iespējas.
Lai instalētu Guest additions virtuālajā mašīnā ir jāpievieno līdzi nākošais ISO fails VBoxGuestAdditions.iso. Ja nezināt kā to izdarīt tad skat. sadaļu datu nesēji

Mouse pointer integration

Pēc Guest additions insalācijas parādās paziņojums, ka ir iespējams izmantot peles kursora integrāciju (ši iespēja atkarīga no OS). Tas nozīmē, ka lai izmantotu peli to nevajag satvert un pēc tam atbrīvot. Ja pele atrodas virs virtuālās mašīnas loga, tad tās signāls tiek sūtīts virtuālajai OS, ja ārpus virtuālās mašīnas, tad reālajai OS. Šī funkcija ir ļoti ērta, jo nav katru reizi jāabrīvo peles kursors.

Seamless mode

Ļauj Virtuālās OS logus un reālās OS logus izvietot blakus it kā tie būtu vienā OS, atšķiras tikai logu noformējums. Noderīga funkcija, kas ļauj panākt lielu darbības ērtību, kā arī labi izskatās :)
Šeit jūs varat redzēt piemētu, ekrāna tapetes un ikonas paliek no reālās OS, bet atvērtie logi ir redzami abām.
integration